Zapisz się

Dołącz do grona uczestników Akademii MPS już dziś!


Zapisy na wybrane warsztaty przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 
Termin szkolenia:
1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszenia wraz z dokonaniem wpłaty.
2. Po otrzymaniu zgłoszenia, potwierdzimy jego przyjęcie i udzielimy dalszych informacji, dotyczących wybranego warsztatu.
3. Niedokonanie wpłaty jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w wybranych warsztatach.
4. Płatności prosimy dokonywać zgodnie z informacjami podanymi w otrzymanym potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia. Faktury za dokonane płatności przekazywane będą Uczestnikowi/firmie uczestnika drogą elektroniczną na wskazany w formularzu zgłoszenia adres e-mail oraz wystawione zgodnie z zawartymi ww. formularzu danymi Uczestnika/firmy uczestnika.
5. Uczestnik/firma uczestnika oświadcza, że wyraża zgodę na wystawianie oraz przesyłanie faktur, korekt faktur oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej przez Organizatora.
6. Organizator warsztatów nie jest płatnikiem podatku VAT.
7. Uczestnik/firma uczestnika może dokonać zmiany terminu szkolenia lub/oraz zgłaszanego przez daną firmę Uczestnika – po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji ze strony Organizatora.
8. W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora wpłacone koszty zostaną zwrócone w 100%.
9. Przesłanie formularza zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją powyższych warunków.
10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym wyłącznie dla potrzeb związanych z organizacją warsztatów Akademii MPS zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź.zm.
11. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o ofercie Akademii MPS oraz na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym wyłącznie w celu przekazywania ofert marketingowych oraz informacji handlowych.
 Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa i je akceptuję.